Injectiegel.be

Het injecteren van de injectiegel - De nabehandeling

  1. De boorgaten in de muur die door het opstijgend grondvocht beschadigd werd, dienen achteraf gedicht te worden door middel van wat mortel
  2. Bij het herbepleisteren dient er op gelet te worden dat de pleister niet tot over de geïnjecteerde zonde wordt aangebracht, zoniet wordt er hierdoor de overbrugging gevormd waardoor vocht alsnog kan getransporteerd worden. Gips kan trouwens niet gehydrofobeerd worden.
  3. Indien mogelijk: wacht enkele maanden vooraleer te herpleisteren zodat de muur de tijd krijgt om uit te drogen en de meeste zouten vrij kunnen uitkristalliseren op de muur in plaats van in de nieuwe pleister. De tijdsduur is afhankelijk van de dikte van de muur, temperatuur en vochtigheid van de omgeving, verzadiging van de muur,… Als richtlijn zeggen we dat de droging van een muur ongeveer 1 maand duurt per 2 à 2,5 cm muurdikte.

>> Contact opnemen of injectiegel bestellen

 

- Injectiegel Bestellen of contact opnemen? -